Album Video OPPO Family

Team Buiding 2016

Ở OPPO mỗi thành viên sẽ mang một màu sắc rất riêng biệt. Bạn được tôn trọng và tự tin thể hiện cá tính nhưng cũng sẽ là mảnh ghép không thể thiếu trong bức tranh tổng thể mang tên OPPO Family. Gia đình của những người trẻ với ngọn lửa nhiệt huyết thanh xuân, bùng cháy hết mình trong cả công việc và các hoạt động vui chơi.

Team Buiding 2017

Ở OPPO, có rất nhiều con người từ nhiều bộ phận khác nhau vì thế khung giờ làm việc và cách thức làm việc cũng rất khác nhau. Tuy vậy, mỗi bộ phận đều giành hết tâm sức của mình cho công việc, đồng thời vẫn giành thời gian chia sẻ, gắn kết bằng các hoạt động teambuilding thường xuyên hằng năm, các event và sự kiện xuyên suốt năm.

YEP 2019

21.08/201

OPPO CULTURE DAY 2019

21.08/201

COMPANY TRIP 2019

21.08/201

COMPANY TRIP 2019 (ver2)

21.08/201

Team Building 2017

21.08/201

Team Building 2016

21.08/201

Team Building at THE BAMBOO

21.08/201

Album ảnh OPPO Family

  • Team Building
  • Hoạt động xã hội
  • Cuộc sống OPPO
  • Hoạt động khác