Bộ phận tuyển dụng - Công ty Kỹ thuật và Khoa học OPPO

Điện thoại: 08.39.202.555 (Nhánh 111)

Địa chỉ: Tầng 12, tòa nhà LIM II, 62A, CMT8, Q.3, TP.HCM